جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

چند نکته بسیار مهم در مورد بخش شنیدار آزمون آیلتس: ۱۳۹۶/۵/۹

این قسمت غیر از یک قسمت کوتاه که هدف آن آشنایی شما با متن است هیچ قسمتی دو بار پخش نمی شود. در قسمت های اول، دوم، و سوم به شما  در ابتدا و میانه section اجازه داده می شود سوالات را بخوانید. سپس هم زمان با گوش دادن به متن باید به آن ها پاسخ دهید. در قسمت چهارم همه ده سوال را می بایست هم زمان در ابتدای section بخوانید و سپس به آن ها  پاسخ دهید. در میانه این sectionهیچ توقفی وجود ندارد.