جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

چاپ کتاب " انگلیسی برای دانشجویان کارآفرینی " ۱۳۹۶/۵/۹

چاپ کتاب " انگلیسی برای دانشجویان
کارآفرینی " توسط دکتر سید حسن سیدرضایی و دکتر زدی سادات سید رضایی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی