جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

چند نکته حائز اهمیت در رایتینگ آیلتس ۱۳۹۶/۵/۷

1. شما موظفید حداقل 150 کلمه برای تسك یک و 250 کلمه برای تسك دو بنویسید.
وزن نمره "تسك دو" تقریباً دو برابر "تسک یک" است.

2. به "همه" جنبه های سوال پاسخ دهید.

3 . سعی کنید هر پاراگراف فقط "یک" ایده مرکزی داشته باشد.

4. برای رايتينگ خود، عنوان یا تیتر ننویسید!

5. پس از نوشتن، چند دقیقه صرف یافتن خطاهای احتمالی نمایید.

6. فقط از "مداد" استفاده کنید.