لیست دوره ها
کد نام دوره روز ساعت نوع|دسته مدرس محل ظرفیت قوانین آزمون وضعیت هزینه
001 EPTTOUR 1396/05/14 1396/05/17 16:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 30 قوانین دارد در حال ثبت نام ثبت نام
002 کلاس مکالمه ویژه تابستان 1396/04/20 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سیاوش رخساری قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد گذشته ثبت نام
003 Reading & Writing 1396/04/31 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد گذشته ثبت نام
004 آزمون آزمایشی EPT 1396/04/10 17:00 حضوری|EPTTOUR دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 30 قوانین دارد گذشته ثبت نام
1201 کارگاه آموزشی یک روزه انگلیسی در سفر 1396/05/30 1396/05/30 16:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی 60 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
005 کلاس های آمادگی آیلتس، تافل، مکالمه، تولیمو، EPT حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
006 کارگاه آموزشی کاربردی SPSS مقدماتی و پیشرفته (خاص آموزش زبان انگلیسی) 1396/05/26 1396/05/26 09:00 19:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 30 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
007 دوره پنجم EPT TOUR 1396/06/12 1396/06/16 04:00 21:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 45 قوانین دارد در حال ثبت نام ثبت نام
008 کارگاه آموزشی SPSS (خاص آموزش زبان انگلیسی) 1396/06/09 1396/06/09 09:00 19:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی قلعه زبان گیتی 45 قوانین ندارد در حال ثبت نام ثبت نام
009 کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسی 1396/06/31 1396/06/31 09:00 17:00 حضوری|دوره های آموزشی دکتر سید حسن سید رضائی مجتمع یادمان 45 قوانین ندارد ثبت نام