مطالب دسته نمونه سوالات EPT
۱۳۹۶/۵/۹

نمونه سوالات آزمون ept خرداد 96

نمونه سوالات آزمون ept خرداد 96 پاسخنامه سوالات آزمون ept خرداد 96

ادامه مطلب
۱۳۹۶/۵/۹

نمونه سوالات آزمون ept اسفند 95

نمونه سوالات آزمون ept اسفند 95 پاسخنامه سوالات آزمون ept اسفند 95 آیین نامه حداقل نمره قبولی زبان برای دانشجویان دکتری  

ادامه مطلب
۱۳۹۶/۵/۳۱

سوالات آزمونEPT تاریخ 27 مردادماه 1396

سوالات آزمونEPT تاریخ 27 مردادماه 1396

ادامه مطلب