مطالب دسته مقالات
۱۳۹۶/۵/۹

چند نکته بسیار مهم در مورد بخش شنیدار آزمون آیلتس:

این قسمت غیر از یک قسمت کوتاه که هدف آن آشنایی شما با متن است هیچ قسمتی دو بار پخش نمی شود. در قسمت های اول، دوم، و سوم به شما  در ابتدا و میانه section اجازه داده می شود سوال

ادامه مطلب
۱۳۹۶/۵/۹

لغات کلیدی نگارش

Stating Your Opinion(بیان نظر) In my opinion, According to me, In my view, To me, From my point of view, I think It seems to me that I believe From my perspective To my w

ادامه مطلب