جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

مطالب دسته مقالات
۱۳۹۶/۵/۹

چند نکته بسیار مهم در مورد بخش شنیدار آزمون آیلتس:

این قسمت غیر از یک قسمت کوتاه که هدف آن آشنایی شما با متن است هیچ قسمتی دو بار پخش نمی شود. در قسمت های اول، دوم، و سوم

ادامه مطلب
۱۳۹۶/۵/۹

لغات کلیدی نگارش

Stating Your Opinion(بیان نظر)
In my opinion,
According to me,
In my view,
To me,
From my point of view,
I think
It seems to me tha

ادامه مطلب